• ПРОФЕСІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ОКД
  • Є питання?: +38 (099)-018-69-75

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО КОЛЕГ ПО ПРОФЕСІЇ

Шановні аудитори! Шановні колеги та друзі по такому непростому в Україні та «молодому» фаху!

Ви всі чудово розумієте, що на сьогодні аудит та аудитори переживають вкрай не прості часи. Двом третинам САД прийдеться просто виживати в умовах жорсткої конкуренції з іноземними фірмами та між собою.

Впевнений, що перемогу в конкурентній боротьбі забезпечують не тільки гроші (не без того) та адмінресурс, а і висока якість роботи професіонала. Аудитор не суддя, не кат і не лікар. Він – діагност та посередник між безліччю конфліктів інтересів у сучасному неетичному веденні бізнесу. Наша сила – в наших знаннях, вміннях, навичках, досвіді.

Всі ці компоненти треба постійно вдосконалювати – такі вимоги Часу. При цьому слід поєднувати як теорію, так і практику, через спілкування з викладачами обліково-контрольних дисциплін які готують нам нашу зміну, та молодих помічників з числа їхніх учнів, з яких Ви зможете поповнити свій кадровий потенціал; вченими, що займаються проблемами аудиту, експертами з досвідом роботи за кордоном, фахівцями з IT-технологій; вивчати вітчизняну та світову практику аудиторської діяльності. Саме цьому і планує сприяти наша нова професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів ОКД.

Наша організація не профспілка і не є бізнес-проектом, Ми не плануємо заробляти на аудиторах, бо ми знаємо економічні реалії фаху. В наших планах - докласти зусиль саме для здобуття аудиторами країни найвищої професійної кваліфікації що дасть нашим членам конкурентних переваг на ринку аудиторських послуг. На сьогодні аудит вкрай персоніфікований. До аудитора зазвичай звертаються як до особистості, а не як до бренду. Тому Ваша кваліфікація – це Ваш вічний суспільний  капітал. А її якість цілком можлива тільки при спільній роботі Вас та нашої організації в інтересах українського професійного незалежного аудиту.

 

Шановні фахівці з бухгалтерського  обліку!

В умовах безперервних змін у чинному податковому законодавстві, впровадженні сучасних інформаційних технологій, посиленні контрольної функції Держави, запорукою успішної роботи у сфері бухгалтерського обліку стає безперервне удосконалення своїх професійних знань та навичок. Саме з цією метою і створено Громадську організацію «Професійна організація аудиторів, бухгалтерів та викладачів обліково-контрольних дисциплін» (ПО АБВ). Наша мета зробити українських професійних бухгалтерів конкурентоспроможними на ринку інтелектуальної праці, повернути повагу Суспільства, власників та менеджерів бізнесу до Вашої нелегкої праці. Для цього планується організація різноманітних курсів, семінарів та круглих столів, заходів з підвищення професійної кваліфікації та актуалізації знань. При цьому планується залучити до таких заходів не тільки самих бухгалтерів, але й аудиторів та викладачів закладів вищої освіти України, іноземних колег та експертів, фахівців з різних професійних громадських організацій. На цих заходах Ви зможете поділитися свої професійним досвідом, почути думки колег з різних галузей бізнесу та спеціалістів з державних регуляторних органів. Ми вважаємо, що наше ПО АБВ певним чином зможе впливати на рішення або проекти державних органів влади з питань організації та методології бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з метою комфортної праці в одній з старіших професій у світі.

Запрошуємо колег-бухгалтерів до лав ПО АБВ. Коли ми разом – нас не подолати негараздам та незгодам!

 

Шановні викладачі обліково-контрольних дисциплін!

Запрошуємо Вас стати членами професійного об’єднання аудиторів, бухгалтерів та викладачів закладів вищої освіти (ПО АБВ) .

Мета об’єднання – поєднати Ваші теоретичні знання з обліку, оподаткування, аудиту, економічного аналізу з практикою обліково-контрольної роботи для забезпечення високої якості викладання та підготовки студентів до практичної діяльності за фахом в сучасних умовах. Вважаємо, що участь у заходах та членство у ПО АБВ зможе надати Вам певні преференції та переваги перед іншими викладачами. Вони включають: участь у національних та міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах з питань обліку, аудиту та оподаткування; можливість живого спілкування з практиками в ході їх підвищення кваліфікації з Вашою допомогою як якісних лекторів; безкоштовне розміщення Ваших статей, монографій, підручників та інших публікацій на сайті ПО АБВ або їх реалізація членам об’єднання або третім сторонам; ознайомлення з останніми новинами міжнародних професійних організацій (стандарти IPD/IES професійної освіти бухгалтерів та аудиторів від IFAC) та вітчизняними регуляторними актами за відповідним фахом; проходження реального стажування або підвищення кваліфікації за актуальними проблемами педагогіки, обліку, оподаткування та аудиту.

 

Шановні колеги!

Наше об’єднання не є профспілкою та не має на меті масовості членів, а скоріше орієнтується на єднання вітчизняних професіоналів найвищого ґатунку на благо майбутнього країни. Давайте будемо кращі з кращих!

Запрошуємо Вас, дорогі та шановні колеги, до лав Громадської Організації «Професійна спілка аудиторів, бухгалтерів та викладачів обліково-контрольних дисциплін»!

 

Разом переможемо, бо в наших Знаннях - наша Сила !

 

З щирою та великою повагою

до українських фахівці з незалежного

професійного аудиту, бухгалтерського обліку

та викладачів обліково-контрольних дисциплін

 

Голова ПО АБВ

доктор економічних наук, професор                                 Олександр РЕДЬКО